top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLaura Vernooijs

Familieopstelling Curacao

Bijgewerkt op: 22 feb. 2022

Wat is een familie opstelling?

Een familie opstelling kan een intense ervaring zijn voor jezelf als ouder, waarbij onuitgesproken verwachtingen en weggestopte pijn naar boven kan komen. Je kan inzicht verkrijgen in onbewuste patronen in je gezin, je eigen opvoeding als kind en hoe je zelf in de opvoeding als ouder staat. Tijdens een opstelling kijk je samen met een coach naar de personen in je systeem die met elkaar verbonden zijn en wat de invloed op elkaar is. Je doet dit meestal in een groep waar de deelnemers elkaars levensverhaal niet kennen. Uit de groep deelnemers kies je representanten, je kiest een plaatsvervangers voor jezelf, je broer, je zus, je vader/moeder en of kinderen. Je stelt deze gekozen 'familieleden' op zoals jij denkt hoe ze moeten staan ten opzichte van elkaar. De begeleider ondervraagt de represtanten wat zij voelen ervaren of zouden willen doen. Naast dat het jezelf inzichten kan geven over je verleden en opvoeding, geldt dit ook voor de representanten die waardevolle inzichten op over hun eigen vragen en gedachten kunnen ontdekken.


Familie opstelling met kinderen op Curacao?

Met jongere kinderen doe je over het algemeen geen familieopstellingen. Kinderen voelen onvoorwaardelijke liefde voor ouders en met een opdracht als deze kan je hiermee het kind extra druk opleggen gezien het een gevoelig onderwerp is. Ze kunnen onzeker worden of faalangst ervaren. Ook is de opvatting van de realiteit op jonge leeftijd nog erg moment gebonden.Wat kan je wel doen met kinderen?

Een opstelling met bijvoorbeeld poppetjes kan kinderen helpen hun verhaal te vertellen, hier van een afstandje naar te kijken en inzicht te krijgen hoe zíj kijken naar hun eigen situatie. Door creatief en beeldend bezig te zijn met materiaal, praat een kind ook makkelijker. Soms kan het kind juist hierdoor aangeven wat er zou moeten veranderen om de situatie te verbeteren. Een ander kind zal er misschien wel een toneelstukje van maken of spelletje. Met deze kennis kan je inspelen en coachen op de behoefte van kinderen of met ouders bespreken wat speelt.


Wat doet E Mucha Curacao?

Pedagogisch Hulpverlener Laura biedt ondersteuning voor ouders en kinderen op Curacao bij diverse vragen die voorbijkomen in het leven van een kind/tiener of ouder. Zit je kind niet lekker in zijn vel? Of wil jij als ouder inzicht krijgen in je eigen opvoed patronen? Neem contact op voor een Gratis intake of bekijk de andere diensten zoals een familieopstelling of workshop.Comentários


bottom of page