Werkwijze

''Plezier maken, een vertrouwd en veilig gevoel creëren staan voorop om met een fijn gevoel naar huis te gaan'

In mijn praktijk werk ik met een oplossingsgerichte methode. Dit is een werkwijze waarmee ik ouders en kinderen ondersteun zelf uitdagingen op te lossen door vaardigheden te leren en te werken aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.

Praktisch oefenen en inspelen op de behoeftes en interesses van uw kind. In de eerste sessie zal ik kennismaken met uw kind en werken aan de vertrouwensband. Via diverse creatieve activiteiten, spelvormen, gesprekken, (bewegings-)oefeningen. Na elke sessie zal ik een terug koppeling geven aan u als ouder(s).

Afronding

Wanneer jullie en je kind zich weer goed voelen en alles weer in balans is ronden we het traject  gezamenlijke af met ook een kleine opdracht voor u als ouder(s);). Hierop volgt in dezeflde sessie een evaluatiegesprek met ouders en uw kind. Natuurlijk is er in de toekomst altijd ruimte voor een nazorgsessie.

Technieken

Voorbeelden van technieken:

Gesprekken met behulp van spellen, complimentenkaarten, het kwaliteitenspel, het stoplicht, therapeutisch toveren, creatieve activiteiten zoals tekenen en schilderen.

Lichaamsgericht werken:

  • Visualisatie

  • Rollenspel

  • Verbale en non verbale communicatie

  • Creatieve activiteiten

  • Mindfulness

De begeleiding is maatwerk, hoe veel tijd nodig is hangt af van de situatie. 

Er zal geen informatie met derden worden gedeeld zonder toetstemming van u als ouder(s)

Waarom Pedagogische Begeleiding?

De hulp is laagdrempelig en  kortdurend. Iemand die niet té dichtbij staat, die je goed begrijpt en die je kunt vertrouwen. Het voordeel van E Mucha is dat ik geen wachtlijst heb en dat u voor de hulp geen doorverwijzing van de huisarts nodig heeft. Oftewel, als u nu hulp nodig heeft kunt u meteen een afspraak maken.

praktijk 2
quality_edited
tieners_edited
Kunst en knutselen
praktijk best
1/1