top of page

Werkwijze

''Plezier maken, een vertrouwd en veilig gevoel creëren staan voorop om met een fijn gevoel naar huis te gaan'

In mijn praktijk werk ik met een oplossingsgerichte methode. Dit is een werkwijze waarmee ik ouders en kinderen ondersteun zelf uitdagingen op te lossen door vaardigheden te leren en te werken aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.

Praktisch oefenen en inspelen op de behoeftes en interesses van jou of je kind. In de eerste sessie maken we kennis om zo te werken aan de vertrouwensband. Via diverse creatieve activiteiten, spelvormen, gesprekken, (bewegings-)oefeningen werken we aan de gestelde doelen. Na elke sessie zal ik een terug koppeling geven aan jou als ouder(s).

Afronding

Wanneer jij en je kind merken dat het beter gaat en alles weer in balans is ronden we het traject  gezamenlijk af met ook een kleine opdracht voor u als ouder(s);). Hierop volgt in dezelfde sessie een evaluatiegesprek met ouders en uw kind. Natuurlijk is er in de toekomst ruimte voor nazorgsessie(s).

Technieken

Voorbeelden van technieken:

Gesprekken en psychoeducatie met o.a.; Complimentenkaarten, het Kwaliteitenspel, Opgekikkerd, Innercompass kaarten, Helpende gedachten, Stoplicht, Therapeutisch toveren en creatieve activiteiten zoals tekenen en schilderen.

Lichaamsgericht werken:

  • Visualisatie

  • Rollenspel

  • Verbale en non verbale communicatie

  • Creatieve activiteiten

  • Mindfulness

De begeleiding is maatwerk, hoe veel tijd nodig is hangt af van de situatie. 

Er zal geen informatie met derden worden gedeeld zonder toetstemming van u als ouder(s)

Waarom Pedagogische Begeleiding?

De hulp is laagdrempelig en  kortdurend. Iemand die niet té dichtbij staat, die je goed begrijpt en die je kunt vertrouwen. Het voordeel van E Mucha is dat ik geen wachtlijst heb en dat u voor de hulp geen doorverwijzing van de huisarts nodig heeft. Oftewel, als u nu hulp nodig heeft kunt u meteen een afspraak maken.

bottom of page